Гриценко Галина. Військова агресія рф та тимчасова окупація як підстави звільнення від відповідальності за кредитними зобовʼязаннями

Анотація. Актуальність статті зумовлена скрутним фінансовим становищем, в яке потрапили переважна більшість фізичних та юридичних осіб внаслідок ескалації військової агресії російської

Гриценко Галина. Вплив повномасштабної військової агресії рф на реєстрацію актів цивільного стану

Анотація. Актуальність цієї статті пояснюється необхідністю проведення аналізу роботи органів реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнних конфліктів на всій території України.

Гриценко Галина. Окремі питання виконання солідарних зобовʼязань з активною та пасивною множинністю осіб (від 08.06.2014)

У статті аналізуються питання обсягу виконання, який може вимагати кредитор від кож-ного з солідарних боржників, звернення вимог кредитора лише до частини солідарних боржників, повторного

Галина Гриценко – Припинення солідарних зобовʼязань зарахуванням

У статті автор аналізує погляди різних вчених, порівнює положення українського та іноземних законодавств, матеріали судової практики та робить висновки щодо мож-ливості припинення солідарного

Г. Гриценко – Види зобовʼязань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн

Цивільне законодавство України, як і будь-якої іншої країни, розвивається під впливом різних правових систем. Головними способа-ми такого впливу є запозичення правових конструкцій та адаптація

Г. Гриценко – Зобовʼязання з обовʼязковою множинністю осіб та зобовʼязання, в яких вона неможлива

Зобов’язання опосередковують участь у цивільному обороті речей та майнових прав. Останні можуть належати одночасно кільком особам. Це одна з підстав виникнення множинності осіб у