Спасибо Іларіон. Про харківську цивілістичну школу

ПРО ХАРКІВСЬКУ ЦИВІЛІСТИЧНУ ШКОЛУ Матеріал підготував Іларіон Спасибо Становлення та розвиток харківської цивілістичної школи походить своїм корінням в XIX сторіччя, починаючи зі створення

І. Спасибо – On the doctrinal principles of property restitution

Illarion Spasybo Candidate of Law, Lawyer, Head of ECUS Publishing House, Associate Professor of Civil Law No. 2 Yaroslav Mudryi National Law University Kharkiv, Ukraine E-mail: illarionspasibo@gmail.com This article aims to establish the reasons and demonstrate the necessity for restitution and its basic beginnings in Ukraine. The article emphasizes that

І. Спасибо – Про доктринальні засади реституції власності

АНОТАЦІЯ. Реституція в українських реаліях пов’язана з наслідками визнання правочину недійсним. Тим часом з огляду на її більш загальне розуміння як правового механізму, покликаного повертати