Мица Юрій. Нерухомість, що буде споруджена в майбутньому: деякі міркування щодо законодавчих новел

НЕРУХОМІСТЬ, ЩО БУДЕ СПОРУДЖЕНА В МАЙБУТНЬОМУ: ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО ЗАКОНОДАВЧИХ НОВЕЛ   І. Поділ матеріальних активів (в економічному сенсі) або речей (в сенсі строго юридичному) на рухомі і

Мица Юрій. Простір як обʼєкт цивільних прав: виклик часу чи схоластичний тупік?

ПРОСТІР ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ: ВИКЛИК ЧАСУ ЧИ СХОЛАСТИЧНИЙ ТУПІК?   Нещодавно проведені дослідження юридичної моделі приміщення як об’єкта цивільних прав призвели через узагальнення