Кисіль Владислав, Крат Василь, Спасибо-Фатєєва Інна, Мица Юрій. Правова природа частки в спільній власності

ПРАВОВА ПРИРОДА ЧАСТКИ В СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ   В. Є. Кисіль,    В.І. Крат,    Ю.В. Мица, кандидат юридичних наук, проректор приватного вищого навчального закладу «Харківський інститут кадрів

І. Спасибо-Фатєєва – Тимчасове право власності. Передання в оренду земельної ділянки: у договорі про повернення майна в первісному стані. Фідуція як вид застави

Тимчасове право власності Передання в оренду земельної ділянки: у договорі про повернення майна в первісному стані Фідуція як вид застави Право власності традиційно розуміється як право речове,

І. Спасибо-Фатєєва – Недійсність заповіту: пошук оптимальної моделі збереження останньої волі заповідача

І. В. Спасибо-Фаттєва доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових

І. Спасибо-Фатєєва – Міркування про українську цивілістику

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого,

І. Спасибо-Фатєєва – Деякі аспекти свободи договору в законодавстві та судовій практиці України

Спасибо-Фатєєва І.   ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЗАКОНОДАВСТВІ  ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ   У статті розкривається сутність свободи договору в різних аспектах: як принцип регулювання

І. Спасибо-Фатєєва – Погляд на юридичну особу як систему контрактів

 Спасибо-Фатєєва І.В.,  доктор юридичних наук, професор, професор, професор  кафедри цивільного права Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 

І. Спасибо-Фатєєва – Договір як універсальна правова категорія: договір у цивільному та публічному праві, адміністративний, рамковий, фактичний та інші

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків),

І. Спасибо-Фатєєва – Деякі спостереження за змінами інституту права власності

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна. доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Деякі

І. Спасибо-Фатєєва – Відкшодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності

І.В.Спасибо-Фатєєва,  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого,  член-кореспондент

І. Спасибо-Фатєєва – Про відповідальність в корпоративних відносинах

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук,  професор кафедри цивільного права № 1  Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, професор, член-кореспондент

І. Спасибо-Фатєєва – Види обʼєктів цивільних прав

І.В. Спасибо-Фатєєва,  доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  член-кореспондент Національної

І. Спасибо-Фатєєва – Речові права за Цивільним та Господарським кодексами України

І. Спасибо-Фатєєва, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України,  професор кафедри цивільного права № 1  Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого