Гриценко Галина. Окремі питання виконання солідарних зобовʼязань з активною та пасивною множинністю осіб (від 08.06.2014)

У статті аналізуються питання обсягу виконання, який може вимагати кредитор від кож-ного з солідарних боржників, звернення вимог кредитора лише до частини солідарних боржників, повторного звернення до солідарного боржника, який уже частково виконав зобовʼязання, характеру вимоги кредитора за ч. 1 ст. 542 Цивільного кодексу України та наслідків виконання зобовʼязання боржником іншому кредитору, незважаючи на предʼявлену до нього вимогу.

Ключові слова: солідарне зобовʼязання, активна та пасивна множинність осіб у зобовʼязанні, виконання солідарного зобовʼязання.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.