І. Спасибо – On the doctrinal principles of property restitution

Illarion Spasybo
Candidate of Law, Lawyer,
Head of ECUS Publishing House,
Associate Professor of Civil Law No. 2
Yaroslav Mudryi National Law University
Kharkiv, Ukraine
E-mail: illarionspasibo@gmail.com

This article aims to establish the reasons and demonstrate the necessity for restitution and its basic beginnings in Ukraine. The article emphasizes that process of restitution, which is undoubtedly needed in Ukraine, should be conducted in accordance to the principle of fairness in order to prevent a violation of private property rights.

Keywords: return of property; restitution; unlawful deprivation of property; justice.

Doktrininiai nuosavybės teisės atkūrimo principai Šio straipsnio tikslas – nustatyti nuosavybės teisės atkūrimo proceso inicijavimo Ukrainoje priežastis ir pagrįsti jo būtinybę bei pagrindus. Straipsnyje pabrėžiama, kad nuosavybės teisės atkūrimo procesas, kuris Ukrainoje yra neabejotinai reikalingas, turėtų būti vykdomas laikantis sąžiningumo principo, kad būtų išvengta privačios nuosavybės teisių pažeidimo.

Pagrindiniai žodžiai: nuosavybės teisės atkūrimas; restitucija; neteisėtas nuosavybės nusavinimas; teisingumas.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.