І. Спасибо-Фатєєва – Міркування про українську цивілістику

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого,

 член-кореспондент НАПрНУ

 

МІРКУВАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЦИВІЛІСТИКУ

УДК 347.12

У статті пропонується погляд на сучасний стан цивілістичних досліджень в Україні та шляхи його покращення. Відзначається необхідність розширення наукових пошуків цивілістів та важливість для цивілістики виявлення закономірностей, правової природи явищ. Вказується на покликання науковців запропонувати виважену, справедливу, прийнятну модель вирішення проблеми, що виявилася при правозастосуванні.  Зазначається на деякі основні проблеми, які потребують сучасного осмислення: бачення цивільного права як права приватного та його співвідношення з правом публічним; врівноваження нормативного регулювання та засад дерегуляції; процес видозмін усталених ключових категорій, передусім об’єктів; зловживання правом; відповідальності; дослідження права власності в іншому ракурсі, аніж це зазвичай має місце; корпоративного права та права інтелектуальної власності. 

Ключові слова: цивілістичні дослідження, доктрини, теорії, закономірності, проблеми цивільного права.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.