І. Спасибо-Фатєєва – Деякі аспекти свободи договору в законодавстві та судовій практиці України

Спасибо-Фатєєва І.

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СВОБОДИ ДОГОВОРУ В ЗАКОНОДАВСТВІ 

ТА СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ УКРАЇНИ

 

У статті розкривається сутність свободи договору в різних аспектах: як принцип регулювання та його межі; взаємозв’язок з іншими принципами цивільного права; охоплення цим поняттям договору як правочину, як тексту і як правовідношення; прояв свободи договору на його різних стадіях (укладення, виконання та припинення); свобода договору в регулятивних та охоронних правовідносинах (у ракурсі відповідальності за його порушення).

 

Деякі аспекти свободи договору в законодавстві та судовій практиці України. Спасибо-Фатеєва І. У статті розкривається сутність свободи договору в різних аспектах: як принципу правового регулювання та його меж; взаємозв’язок з іншими принципами цивільного права; охоплення даним поняттям договору як правочину, договору, договору як договору, договору як договору, договору як договору, договору як договору, договору як юридичного правочину, договору як юридичного правочину, договору як правовідносини; прояв свободи договору на різних його стадіях (укладання, виконання, припинення); свобода договору в регулюючому і правозастосовчому відносинах (в ракурсі відповідальності за його порушення).

 

Свободі договору приділяється багато уваги в українській, так само як і в російській цивілістиці . Про це свідчать велика кількість коментарів до Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), численні статті та глави в монографіях і захищені дисертації . Вбачається зайвим у цій статті вкотре наводити варіації розуміння свободи договору, бо їх досить багато – від лаконічних до невиправдано деталізованих. Чимало також проведено порівняльних досліджень свободи договору у вітчизняній та зарубіжній цивілістиці, що, звісно, вельми важливо. Простежено і становлення цього принципу в історичному аспекті, і багато іншого. Проте ця тематика продовжує зберігати свою актуальність і, напевно, для цього є досить серйозні причини. Тому приділимо увагу як загальнозначущим питанням свободи договору, так і дієвості цього принципу під час керівництва ним сторонами договору і судовими інстанціями.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.