Мица Юрій. Значення принципу добросовісності у правовідносинах щодо спільного майна двоквартирного будинку

ЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПУ ДОБРОСОВІСНОСТІ У ПРАВОВІДНОСИНАХ ЩОДО СПІЛЬНОГО МАЙНА ДВОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

 

Одним із наслідків кардинального реформування інституту власності в Україні у 1990-х роках стало виникнення на  базі потужного державного житлового фонду широких верств приватних власників житла (здебільшого квартир у багатоквартирних житлових будинках). При цьому, попри усі намагання законодавця, створення несуперечливого та ефективного правового механізму управління такими будинками й досі не здійснено, у тому числі через недостатню увагу розробників відповідних проектів до особливостей правового режиму житла та до принципової різноманітності ситуацій, у яких таке управління має здійснюватися.

Зазначена обставина зумовила, зокрема, і те, що питання самого правового режиму багатоквартирного житлового будинку у приватноправовому вимірі за останні тридцять років у вітчизняному правовому полі не тільки не вирішене, а й навіть дещо ускладнилося.

Загалом, проблематика правового режиму багатоквартирного будинку не є новою для вітчизняної цивілістичної доктрини. Фактично вона постала перед правознавцями у 1950-х – 1960-х роках після набрання обертів кооперативним (колективним) житловим будівництвом. До цього періоду радянське цивільне право хоча й принципово допускало можливість існування особистої власності громадян на квартири, але типовою ця правова ситуація не була, становлячи радше виключення із загального правила.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.