Мица Юрій. Про пакт Фауста-Мефістофеля з погляду юриспруденції

Ландсберг Ернст, Колер Йозеф 

Про пакт Фауста – Мефістофеля з погляду юриспруденції

Гетевський щорічник XXIV стор. 113-131

 

Ландсберг Ернст

(1860 – 1927)

Ернст Ландсберг народився у місті Штольберг (Райнланд). Юридичну освіту отримав в університетах Бонна і Ляйпціга. Після першого державного юридичного екзамену у 1879 році працював у земельних судах Аахена, Кольмара і Бонна. З 1883 року викладає римське право на юридичному факультеті Боннського університету. У 1886/87 роках їздив до Італії з дослідницькою метою. З 1887 року обіймає посаду екстраординарного, а з 1899 року – ординарного професора юридичного факультету Боннського університету. У 1914/1915 навчальному році обирався ректором університету.

Ранні наукові праці Ландсберга присвячені римському праву. У своїй дисертації «Про встановлення правила «quidquid non agnoscit glossa, non agnoscit forum» він виклав історію підходу, за яким римське право застосовується настільки, наскільки воно було оброблено глосаторами. Власне діяльність глосаторів була досліджена ним у роботі «Глоса Аккурсія та його вчення про власність». У 1886 – 1890 роках Ландсберг розширив коло своїх наукових інтересів за рахунок питань політики кримінального права. 

Крім того, Ернст Ландсберг за правом посів місце, за виразом О. фон Гірке, «історіографа німецької юриспруденції». Після раптової смерті його вчителя Штінцінга у 1883 році Ландсберг повинен був як його наступник видати другу частину «Історії німецької юриспруденції». Грандіозний намір написати історію німецької правової науки за період приблизно від 1700 до 1871 – року заснування Німецької імперії, зайняв у нього 20 років. У своїй праці Ландсберг уникає небезпеки побудувати послідовний виклад біографій юристів та посилається на багатий фактичний матеріал, сконцентрований в окремому томі приміток. Він втілює свій комплексний підхід, не тільки історичний та юридичний, але також і філософський та літературний у працю, перший півтом якої вийшов у 1898 році, а другий – у 1910. Таким чином йому вдалося першому і поки що єдиному написати всебічну комплексну роботу з історії німецької правової науки.

 

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.