Мица Юрій. Договори про виконання робіт

Договори про виконання робіт

 

Чинний ЦК закріплює дві окремі конструкції договорів про виконання робіт: договір підряду (глава 61) та договір про виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (глава 62). При цьому, встановлюючи загальні положення про підряд (глава 61 параграф 1), ЦК виділяє три окремих спеціальних види підрядного договору – побутовий (глава 61 параграф 2), будівельний (глава 61 параграф 3) та на проектні та пошукові роботи (глава 61 параграф 4).

Паралельно в главі 33 ГК   регулюються відносини щодо будівельного підряду й підряду на проектні та пошукові роботи. Відносини щодо побутового підряду також врегульовані нормами Закону України «Про захист прав споживачів» (зокрема, статті 6, 7, 10 тощо).

 

Запроваджена ЦК принципова схема правої регламентації підрядних відносин через відмежування підрядного договору та договору про виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт з одночасним виділенням в межах правил про підрядний договір загальної частини та трьох найтиповіших спеціальних видів підряду видається вдалою й не потребує концептуального перегляду.

Разом з тим, фрагментарність та неузгодженість із ЦК спеціального регулювання підрядних відносин поза нормативним масивом останнього слід нівелювати, для чого необхідно вжити щонайменше таких заходів:

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.