І. Спасибо-Фатєєва – Відкшодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності

І.В.Спасибо-Фатєєва, 

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету України імені Ярослава Мудрого,

 член-кореспондент Національної академії правових наук України

УДК 347.53

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ОРГАНОМ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ АБО ОРГАНОМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Висвітлюються проблеми, пов’язані з нормотворчою діяльністю держави в цілому – відсутністю закону про розробку та прийняття законів та інших нормативно-правових актів, їх державної реєстрації; вади нормотворчої діяльності та їх наслідки для суспільства в цілому. Одним із проявів цієї проблематики є захист суб’єктивних цивільних прав приватних осіб шляхом визнання нормативно-правових актів незаконними. Ще вужчою є постановка питань про відшкодування шкоди, завданої незаконними нормативно-правовими актами. Важливого значення набувають умови притягнення до відповідальності держави та суб’єктів такої відповідальності; розбіжності понять «неконституційний закон», «недійсний», «незаконний» та «нечинний» нормативно-правовий акт. На підставі матеріалів судової практики розкриті проблеми, які спіткають осіб при застосуванні ст.1175 ЦК України.

 

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.