І. Спасибо-Фатєєва – Погляд на юридичну особу як систему контрактів

 Спасибо-Фатєєва І.В., 

доктор юридичних наук, професор, професор, професор 

кафедри цивільного права Національного університету

“Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 

член-кореспондент Національної академії правових наук України

ПОГЛЯД НА ЮРИДИЧНУ ОСОБУ

ЯК СИСТЕМУ КОНТРАКТІВ

Немає сумніву в тому, що розробленню будь-якого закону має передувати вироблення відповідної правової доктрини з максимально повним обґрунтуванням підходу до того чи іншого правового явища. На сьогодні не можна стверджувати, що така доктрина існує. Взяти хоча б таке фундаментальне поняття, як юридична особа або її різновид – корпорацію. 

З давніх-давен вчені-цивілісти билися над проникненням у сутність феномена юридичної особи, висуваючи різноманітні теорії та виявляючи той чи інший її субстрат. Якісь із них залишаються популярними й донині, якісь – затребуваними для підтвердження певних тверджень дослідників, а якісь природним чином зійшли з цивілістичної арени у зв’язку з істотною зміною суспільних відносин. Не маючи на меті проаналізувати та зіставити різні теорії юридичних осіб на предмет їх прийнятності для сучасності, торкнуся вельми популярної теорії про юридичну особу як систему контрактів. Ця теорія вельми приваблива, та й не настільки піддана аналізу вітчизняними цивілістами, щоб втратити до неї інтерес, як це часто буває. До того ж значущість цієї теорії, на мій погляд, лежить в економічній площині, яка безпосередньо пов’язана з юридичною конструкцією. А це саме по собі вже дещо інакше подає бачення юридичної особи, ніж суто теоретичні чи філософські підходи до обґрунтування її сутності. 

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.