І. Спасибо-Фатєєва – Про відповідальність в корпоративних відносинах

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна,

доктор юридичних наук, 

професор кафедри цивільного права № 1 

Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, професор, член-кореспондент Національної 

академії правових наук України

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ

Вибір тематики про відповідальність в корпоративних правовідносинах обумовлений вкрай негідним рівнем її регулювання в українському законодавстві. Йдеться про відповідальність членів виконавчих органів, членів наглядової ради за виконання функцій корпоративного управління, а також відповідальності мажоритарних акціонерів за негативні наслідки, які настали через їхні прямі або опосередковані вказівки (призначеним або обраним до органів управління корпорації підконтрольних їм осіб). Це питання вже пропонувалося до обговорення на конференції в 2015 р. [1], але є сенс до нього повернутися дещо в іншому форматі.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.