Уразова Ганна. Legal nature of fiduciary duty in Civil law of Ukraine

Hanna Urazova
ORCID https://orcid.org/0000-0003-3588-518 X
PhD in Law,
Assistant of the Civil Law Department No 1,
Yaroslav Mudryi National Law University,
77, Pushkinska, Kharkiv, Ukraine
E-mail: annaurazova@ukr.net

This article examines the legal nature of fiduciary duty in connection with the emergence of legal uncertainty and difficulties
in law enforcement. The study begins with the definition of “fides”, “fiducia”, “legal duty” and “civil duty”, taking into
account historical developments and case law. The characteristics of civil duty are given. The article ends with our own
vision of the legal nature of fiduciary duty.

Keywords: fiduciary; fiduciary duty; trust; legal relations; legal nature.

Fiduciarinės pareigos teisinė prigimtis Ukrainos civilinėje teisėje

Šiame straipsnyje fiduciarinių pareigų teisinė prigimtis nagrinėjama atsižvelgiant į teisinio netikrumo atsiradimą ir sunkumus, kuriuos patiria teisėsauga. Tyrimas pradedamas nuo sąvokų „fides“, „fiducia“, „teisinė pareiga“ ir „civilinė pareiga“ apibrėžimo, atsižvelgiant į istorinę raidą ir teismų praktiką. Pateikiami civilinės pareigos požymiai. Straipsnis baigiamas savąja fiduciarinės pareigos teisinės prigimties vizija.

Pagrindiniai žodžiai: fiduciarinis, fiduciarinė pareiga, pasitikėjimas, teisiniai santykiai, teisinė prigimtis.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.