Карнаух Богдан. Науковий висновок. Віндикація і кондикція

До Касаційного цивільного суду
просп. Повітрофлотськии0 , 28
м. Киı̈в, 03063
Науковий висновок

за зверненням голови Касаційного цивільного суду Бориса Гулька
No 61-2745св23 (Вих. No449/0/26-23) від 13.11.2023 р.

У зверненні голови Касаціи0 ного цивільного суду, його честі Бориса Гулька на розгляд членів Науково-консультативноı̈ ради при Верховному Суді були поставлені такі питання:
1) Що означає субсидіарність правил про кондикцію до вимог про витребування майна із чужого незаконного володіння?
2) Чи допускається субсидіарне застосування правил про кондикцію, якщо вже є рішення суду, яке набрало законної сили, про витребування із незаконного володіння відповідача на користь позивача спірного автомобіля і виконавчий
документ повернуто стягувану без виконання на підставі пункту 7 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» у зв’язку з тим, що транспортний засіб боржника, розшук якого здійснювався поліцією,
не було виявлено протягом року з дня оголошення розшуку?
3) Що слід розуміти під «неможливістю повернути майно в натурі» в контексті частини другої статті 1213 ЦК України?
4) Чи можливо розуміти під «неможливістю повернути майно в натурі» те, що транспортний засіб боржника, розшук якого здійснювався поліцією, не було виявлено протягом року з дня оголошення розшуку?

* * *

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.