І. Спасибо-Фатєєва – Договір як універсальна правова категорія: договір у цивільному та публічному праві, адміністративний, рамковий, фактичний та інші

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна,

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого (м. Харків),

член-кореспондент Національної академії правових наук України

 

ДОГОВІР ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ:

договір у цивільному та публічному праві, адміністративний,   рамковий, фактичний та інші

Договірна конструкція застосовується не тільки в цивільному праві, а й за його межами – в сфері конституційного, адміністративного, трудового права, цивільного процесу. Як регулятор він використовується переважно в сфері публічного права. Однак, публічно-правовий і адміністративний договори різняться. Якщо перший є збірним поняттям, покликаним відмежувати договори, які укладаються в публічній сфері, від договорів приватного права, то другий вказує на межі області, в якій він діє.

Слід зауважити, що фактура здійснення органами державної влади або органами місцевого самоврядування своїх повноважень дещо змінилися. Наприклад, якщо мова йде про надання громадянам публічно-правових послуг органами державної влади або органами місцевого самоврядування, то ці відносини вдягаються в договірну форму. Це можуть бути соціальні послуги (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про соціальні послуги»), що надаються державними та комунальними суб’єктами за бюджетні кошти.

Зміст доступний лише для авторизованих користувачів. Увійдіть, та перезавантажте (F5) сторінку.Авторизуйтеся для перегляду.